Raadsvergadering - 1 April 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Wolvega, ingang Rozenstraat
Tijd: 19:30 uur - 22:00 uur
Voorzitter: N.A. van de Nadort
Toelichting: Spreekrecht U kunt inspreken over een onderwerp op de agenda. U heeft hiervoor maximaal 5 minuten spreektijd in de eerste termijn. Raadsleden kunnen daarna vragen stellen. In de tweede termijn mag u nog kort reageren op de gevoerde discussie. U kunt ook inspreken over een eigen onderwerp. Dit kan eenmaal. U heeft hiervoor maximaal 10 minuten spreektijd. Inspreken Wilt u inspreken dan moet u zich aanmelden. Dit kan tot maandag 1 april vóór 12.00 uur. Aanmelden kan bij de griffie mevrouw J. Kampinga, telefoon: 0561-691220, e-mail: j.kampinga@weststellingwerf.nl of mevrouw J. Marks, telefoon: 0561-691332, e-mail: j.marks@weststellingwerf.nl. Tijdens de vergadering maken wij video opnamen. Wilt u dit niet dan kunt u dit aangeven bij de griffie.


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststellen van de agenda

3

Vragenkwartier

4

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 maart 2019

5

Lijst van toezeggingen

De actuele lijst wordt op 28 maart a.s. geplaatst.

6

Mededelingen van het college

7

Lijst van ingekomen stukken

De actuele lijst en stukken worden op 28 maart a.s. geplaatst.

8

Startnotitie Visie op Onderwijs Weststellingwerf (advies Algemene Commissie af te voeren van agenda)

9

HAMERSTUKKEN

9.a

Dorpenfonds 2019-2022

9.b

Verzoek om financiële bijdrage uitbreiding voetbalvelden Oldeholtpade

10

Sluiting

Contact

Bezoekadres:
Griffioenpark 1
8471KR Wolvega

Telefoon: 14 0561
Fax: (0561) 61 36 06
Email: info@weststellingwerf.nl

kalender Openingstijden

kalender Online afspraak maken