Raadsvergadering - 29 Oktober 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Wolvega, ingang Rozenstraat
Tijd: 19:30 uur - 22:00 uur
Voorzitter: N. A. van de Nadort
Toelichting: Spreekrecht: Na opening van de vergadering kunnen aanwezigen het woord voeren over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat. Men krijgt hiervoor één spreektermijn van 10 minuten. Over op de agenda vermelde onderwerpen kunnen aanwezigen bij het betreffende agendapunt inspreken. Hierbij geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten in de eerste termijn. Daarna is er voor raadsleden gelegenheid om aanvullende vragen aan de inspreker te stellen. Na discussie in de raad mag de inspreker – in tweede termijn – nog kort reageren. Degenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen zich uiterlijk op maandag 29 oktober vóór 12.00 uur aan te melden bij de raadsgriffier, mevr. J. Kampinga, telefoon: 0561-691220, of via mevr. J. Marks, telefoon: 0561-691332.


Agendapunten

01

Opening

02

Vaststellen van de agenda

03

Vragenkwartier

04

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 en 25 september 2018

05

Lijst van toezeggingen

06

Mededelingen college

07

Ingekomen stukken

08

Beëdiging raadslid

09

Beëdiging duo-commissielid

09a

Hamerstukken

10

Benoeming lid werkgroep bestuurlijke vernieuwing

11

Nieuwe werktuigen loods voor boerderij Hoofdweg 58 te Oldelamer

12

Evaluatie samenwerking OWO rekenkamercommissie

12a

Bespreekstukken

13

Nieuwbouw woning in een schuur aan de Jokweg 18a, de Hoeve (ruilverwoning)

14

Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks inzake Ondertekenen Statiegeldalliantie

15

Motie vreemd aan de orde van de dag SDW inzake Medicinale cannabis olie

16

Sluiting

Contact

Bezoekadres:
Griffioenpark 1
8471KR Wolvega

Telefoon: 14 0561
Fax: (0561) 61 36 06
Email: info@weststellingwerf.nl

kalender Openingstijden

kalender Online afspraak maken