Themabijeenkomst (zie omschrijving) - 2 September 2020

Vergaderdatum
Locatie: n.t.b.
Tijd: 19:00 uur - 20:00 uur
Voorzitter:
Toelichting: Themabijeenkomst rekenkamer rapport arbeidsmarktbeleid Op 8 juli publiceerde de rekenkamer het rapport “Arbeidsmarktbeleid in Venlo - een analyse van de arbeidsmarkt, het gemeentelijk beleid en het instrumentarium”. De rekenkamer biedt tijdens deze themabijeenkomst het rapport persoonlijk aan de raad aan, en geeft een toelichting op de wijze waarop de conclusies en aanbevelingen tot stand zijn gekomen. Dat biedt de raad de gelegenheid om vragen te stellen aan de rekenkamer. Na de overdracht bespreekt de gemeenteraad het rapport in de oordeelsvorming en besluitvorming. De presentatie wordt gegeven door Karin van den Berg voorzitter rekenkamer en Thijs Lenderink van I&O research.
Algemene documenten:


Agendapunten