Voorbereidend Debat Kadernota. - 16 Maart 2017

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Raadszaal
Tijd: 19:00 uur - 21:00 uur
Voorzitter: Merve Karaman
Toelichting: Op 8 maart bent u geïnformeerd over de omgevingsanalyse. Deze omgevingsanalyse staat ‘op zichzelf’. Dat wil zeggen dat we u op de eerste plaats een actuele context hebben willen schetsen van onze omgeving, zonder expliciete bestuurlijke keuzes. Tegen die achtergrond wordt u nadrukkelijk uitgenodigd om tijdens het debat op 16 maart het college uw input mee te geven voor de in de kadernota op te nemen afwegingsscenario’s. U kunt hierbij de afwegingsmatrix als hulpmiddel gebruiken om eventuele wensen voor beleidsintensiveringen en zoekruimte voor bezuinigingen in te brengen. In de afwegingsmatrix zijn de collegeproducten opgenomen, maar het staat de raad vrij om aanvullende thema’s in te brengen. Evenals de presentatie van de omgevingsanalyse is het voor het eerst dat we dit verkennend raadsdebat houden. Het debat wordt gehouden op advies van de raadswerkgroep P&C cyclus.
Algemene documenten:


Agendapunten

19.00 - 21.00 uur Voorbereidend debat Kadernota (RN 2017 - 4)