Besluitvormende raadsvergadering - 6 November 2019

Vergaderdatum
Locatie: Stadhuis Raadszaal
Tijd: 19:00 uur - uur
Voorzitter: Antoin Scholten
Toelichting: BEGROTING DEEL 1
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Sprekersplein

a. Namens het dagelijks bestuur van Stichting 't Raam (Tegelen), mw. Mieke Smits, secretaris b. Namens de organisatie van de 'Odd Kunstroute Venlo', mw. Yvonne Rooding c. Mw. Marieke Maesen, beeldend kunstenaar, Venlo d. Namens de bewoners van Wijk Vastenavondkamp, dhr. Jan Vos, voorzitter/secretaris van ‘t Zilvermeertje e. Namens het bestuur van Ondernemerscollectief Venlostad.com, dhr. Erik Manders, voorzitter f. Namens de Dorpsraad Arcen, dhr. Cecile van den Kroonenberg, voorzitter

2.a

Inspreker namens het dagelijks bestuur van Stichting 't Raam (Tegelen), mw. Mieke Smits, secretaris

Onderwerp: Programmabegroting, Kunst in de Openbare Ruimte Boodschap aan de raad: Stichting 't Raam wil de raad verzoeken om te komen tot structureel gemeentelijk beleid voor Kunst in de Openbare Ruimte.

2.b

Inspreker namens de organisatie van de 'Odd Kunstroute Venlo', mw. Yvonne Rooding

Onderwerp: Programmabegroting, Kunst in de Openbare Ruimte Boodschap aan de raad: namens de organisatie van de 'Odd Kunstroute Venlo' wilt u uw visie geven op Kunst in de Openbare Ruimte, mede gerelateerd aan de kunstroute

2.c

Mw. Marieke Maesen, beeldend kunstenaar, Venlo

Onderwerp: Programmabegroting, kunstbeleid

2.d

Inspreker namens de bewoners van Wijk Vastenavondkamp, dhr. Jan Vos, voorzitter/secretaris van ‘t Zilvermeertje

Onderwerp: Programmabegroting, budget voor de wijk Vastenavondkamp

2.e

Inspreker namens het bestuur van Ondernemerscollectief Venlostad.com, dhr. Erik Manders, voorzitter

Onderwerp: Programmabegroting, in algemene zin en over enkele specifieke punten, zoals het afvalbeheer en reparatie van de Weerdbrug.

2.f

Inspreker namens de Dorpsraad Arcen, dhr. Cecile van den Kroonenberg, voorzitter

Onderwerp: Programmabegroting, Arcen

3

Vragenhalfuur ex artikel 45 RvO

4

Vaststellen van de agenda

4.a

Lijst ingekomen stukken nr. 11

4.b

Hamerstukken ex artikel 26 RvO, nr.('s)

5

Raadsvoorstellen

5.1

Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2020 (RV 53)

5.2

Programmabegroting 2020-2023 (RV 51)

Zie aangepast raadsbesluit.

5.3

Belastingverordeningen 2020 (RV 43)

5.4

Algemene beschouwingen

5.5.A

Aangekondigde amendementen

5.5.M

Aangekondigde moties

6

Tijdsplanning woensdag 6 november 2019

7

Schorsing vergadering tot vrijdag 8 november 2019 - 11.00 uur (zie voor vervolg iBabs-agenda Besluitvorming 8 november 2019)