Besluitvormende raadsvergadering - 12 Maart 2018

Vergaderdatum
Locatie: 't Raodhoes, Antoniusplein 2, Blerick
Tijd: 19:00 uur - uur
Voorzitter: Antoin Scholten
Toelichting: Extra besluitvormende raadsvergadering. GEWIJZIGDE LOCATIE: 't Raodhoes, Antoniusplein 2, Blerick


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2.rv.6

Vaststellen bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo, deelgebied Zaarderheiken en deelgebied Trade port Noord en vaststellen exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente Venlo, 9e herziening

28 februari is de raadsvergadering geschorst ten aanzien van raadsvoorstel 2018-6 “Vaststellen bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo, deelgebieden Zaarderheiken en Trade Port Noord en vaststellen exploitatieplan Trade Port Noord, gemeente Venlo, 9e herziening”. In deze extra vergadering gaat het puur en alleen over dit raadsvoorstel, dat in principe in twee termijnen zal worden behandeld.

2.rv.6a

VVD - Amendement uitkoopregeling RV 2018-6 Windpark Greenport Venlo

2.rv.6b

LD+VL - Amendement

2.rv.6c

Aanvullende stukken rv 6

3

Sluiting

4

Link naar digitaal verslag