Contact

Gemeenteraad Teylingen
Griffie
0252-783 593
gemeenteraad@raadteylingen.nl
E-mails aan de raad zijn openbaar

Vergaderstukken
portal.ibabs.eu

Inloggegevens:
site: Teylingen
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger

Bezoekadres
Bestuurscentrum
Raadhuisplein 1
2215 MA Voorhout

Postadres
Gemeenteraad Teylingen
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout
Brieven aan de raad zijn openbaar

Politiek Actief

Recreatie, toerisme, afvalinzameling, de onroerendezaakbelasting, het ondernemersfonds, sport, WMO, jeugdzorg, straatonderhoud en woningbouwplannen. Allemaal zaken waarover de gemeente Teylingen beslist. Om precies te zijn, de gemeenteraad. Zij geeft aan deze zaken jaarlijks 80 miljoen euro uit.

Hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de politiek? Ik wil meepraten! Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan je denkt! Daarom organiseert de Teylingse gemeenteraad in samenwerking met ProDemos vanaf 14 februari 2017 in de avonduren een gratis cursus voor inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en actief willen worden. Twijfel je nog? Doe dan de test om te kijken of politiek iets voor je is.

Onder leiding van een deskundige cursusleider vergroot je jouw kennis over de politiek in het algemeen, leer je meer over de gemeentelijke politiek en leer je vaardigheden zoals debatteren. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de burgemeester, raadsleden en griffier. De data en de onderwerpen van de verschillende avonden zijn:

Programma

Dinsdagavond 14 februari: Introductie en kennismaking met uitleg over democratie

Ontvangst door burgemeester Carla Breuer en aantal raadsleden.

Kennismaking
Rollen en taken verschillende overheidslagen
Verkiezingen en politieke partijen
Mogelijkheden actief in politiek

Dinsdagavond 21 februari: De gemeente

Hoe werkt de gemeente?
De besluitvormingsprocedure
Mogelijkheden be?nvloeding besluitvorming

Dinsdagavond 7 maart: De gemeenteraad

Taken en rollen gemeenteraad
Gereedschapskist raadslid
Speeddaten met raadsleden over invulling drie rollen
Basiskennis gemeentefinanci?n

Dinsdagavond 14 maart: Debatteren? verzorgd door debat.nl

Uitleg over debatteren en hoe ga je met elkaar het debat aan?
Bezoek aan de commissie Ruimte
Hier zal aandacht besteed worden aan hoe jezelf presenteert
Met focus op de pitch voor de 30e

Dinsdagavond 21 maart: Lobbyen bij de gemeente – verzorgd door lobbykantoor Dr?ge en van Drimmelen

Uitleg over lobbyen bij de gemeente

Donderdagavond 30 maart: Gemeenteraadsvergadering – afsluiting

Met elkaar eten
Pitches van cursisten
Vooraf korte toelichting op onderwerpen door griffie
Gemeenteraadsvergadering bijwonen
Uitreiking van certificaten

Naast dit programma zal je ook de kans krijgen om stage te lopen bij een partij. Zo krijg je een inkijk hoe het er aan toe gaat bij een politieke partij.

Wil je jouw interesse in de lokale politiek vergroten? Of overweeg je wellicht of het raadslidmaatschap iets voor je is (de volgende raadsverkiezingen vinden plaats in maart 2018)? Maak dan nu kans om kennis te maken met het raadswerk en geef je op voor de cursus. Je bent van harte welkom!

De cursus bestaat uit 6 avonden. Wij verwachten dat je minimaal vijf avonden bijwoont. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Aanmelden kan voor 1 januari bij Robert van Dijk of Lisanne Korteling via de telefoon of mail. Na je aanmelding zullen wij kort met je spreken over je motivatie. Heb je vragen? Neem contact op via 0252-783 593 of r.vandijk@raadteylingen.nl / l.korteling@raadteylingen.nl.

 

Flyer Teylingen - Ja, ik doe mee!-page-001