Contact

Gemeenteraad Teylingen
Griffie
0252-783 593
gemeenteraad@raadteylingen.nl
E-mails aan de raad zijn openbaar

Vergaderstukken
portal.ibabs.eu

Inloggegevens:
site: Teylingen
e-mailadres: burger
wachtwoord: burger

Bezoekadres
Bestuurscentrum
Raadhuisplein 1
2215 MA Voorhout

Postadres
Gemeenteraad Teylingen
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout
Brieven aan de raad zijn openbaar

Raadsvragen « Pagina terug

Datum vraag: 23 Januari 2018
Onderwerp: Bestuurscultuur gemeente Teylingen
Type: Schriftelijke vragen
Raadsleden: Joost van Doesburg (PvdA)
Toelichting: De PvdA Teylingen heeft een aantal vragen over het bericht van 22 januari dat geplaatst is op de website: http://www.deteyding.nl, met als titel 'College van B&W herkent zich niet in beschuldigingen PvdA'. Het college is natuurlijk vrij om deze mening te hebben, wij vragen ons alleen af of deze 'ontkenning' niet pure verkiezingsretoriek is van de college partijen? 1. Heeft het college met of zonder aanbestedingsprocedure na 26 maart 2015 fietspaden laten aanleggen door Easypath? 2. Mocht het antwoord 'zonder' zijn klopt het dat de PvdA daar bezwaar tegen heeft aangetekend in de desbetreffende commissie en raadsvergadering van maart 2015? 3. Klopt het dat het college een pick-up point buiten de dorpskernen wilde vestigen? 4. Zo ja, klopt het dat het college een afspraken heeft vastgelegd in de Teylingse detailhandelsvisie waarin staat dat er geen detailhandel mag plaatsvinden buiten de dorpskernen en dat partijen als de TOV ook hun bezorgdheid heeft geuit over de vestigen van een pick-up point, Intratuin enz. enz.? Het college van B&W geeft in reactie aan De Teyding het volgende aan: “Wij staan voor de integriteit van ons college en onze ambtelijke organisatie.” De PvdA is voor transparantie en heeft hier nog een aanvullende vraag over: 5. Is het college bereidt om alle afspraken (wie, datum, tijd en locatie) die ze met bouwbedrijven over projectontwikkeling (vastgoedjongens) hebben openbaar te maken?
Datum antwoord:
Bijlage(n):