Nevenfuncties

Raadsleden moeten hun nevenfuncties openbaar maken (Gemeentewet art. 12, 13, 15 en 28 en de AwB art. 2:4). Onder nevenfuncties worden in dit verband verstaan ?lle andere functies dan die van het raadslidmaatschap. Het maakt daarbij niet uit of de functie wordt vervuld uit hoofde van het raadslidmaatschap of anderszins, dan wel bezoldigd is of onbezoldigd.

Op deze website treft u een overzicht aan van de nevenfuncties van de raadsleden als ook de commissieleden. De nevenfuncties van de voorzitter van de raad/burgemeester en de overige collegeleden vindt u hier. Een opgave van de nevenfuncties is bovendien in te zien in het gemeentehuis bij de griffie.

2017 Nevenfuncties Raad 1 juni 2017

2017 Nevenfuncties Commissieleden