Oordeelsvormende raadsvergadering - 31 Januari 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:15 uur - uur
Voorzitter: Burgemeester M.F.H. Leurs-Mordang


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Vaststellen besluitenlijst oordeelsvormende raadsvergadering d.d.

4

Insprekers

5

Sluiting