2015-2017 Extra gezamenlijke commissievergadering - 29 Juni 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter: Mevr. J. Ie
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Mededelingen

4

Raadsvoorstel Jaarstukken 2016

Ter behandeling.

5

Raadsvoorstel Berap-1 2017

Ter behandeling.

6

Raadsvoorstel Kadernota 2018

Ter behandeling.

7

Rondvraag en sluiting