2015-2017 Commissie Sociaal Domein - 20 Juni 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter: Mw. M.C.C. Driessen-Frederix
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststelling agenda

3

Gelegenheid tot inspraak

4

Vaststelling besluitenlijst van de vergadering d.d. 16 mei 2017 en behandeling van de actielijst

5

Mededelingen

6

Presentatie Clientondersteuning

Presentatie door mw. A. Gorissen van MEE Zuid-Limburg.

7

Financiële rapportage 3D's (vast agendapunt)

a. Presentatie Stand van zaken Sociaal Domein door Afdeling W&I/Team maatschappij van gemeente Stein. b. Presentatie Stand van zaken Beleidsplan Sociaal Domein door Bureau Negen.

8

Vixia/Participatiebedrijf (vast agendapunt)

9

Rondvraag en sluiting