2015-2017 Commissie Middelen en Bestuurlijke Zaken - 22 Juni 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter: Mevr. J. Ie
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststelling agenda

3

Gelegenheid tot inspraak

4

Vaststelling besluitenlijst van de vergadering d.d. 18 mei 2017 en behandeling van de actielijst

5

Mededelingen

6

Raadsvoorstel Vaststellen Visie op Dienstverlening 2017-2020

Ter behandeling alsmede presentatie door dhr. S. Vliegen van gemeente Stein.

7

Initiatiefvoorstel Pilot nieuwe vergaderwijze gemeenteraad Stein

Ter behandeling alsmede presentatie door werkgroep cultuurverbetering.

8

Raadsvoorstel Jaarverslag interne klachten en jaarverslag Ombudscommissie 2016

Ter behandeling.

9

Rondvraag en sluiting