2015-2017 Commissie Openbare Werken en Milieu - 19 Juni 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:00 uur - 20:15 uur
Voorzitter: Dhr. J. Ummels
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststelling agenda

3

Gelegenheid tot inspraak

4

Vaststelling besluitenlijst van de vergadering d.d. 15 mei 2017 en behandeling van de actielijst

5

Mededelingen

6

Presentatie Verkeersarrangement Elsloo

Presentatie door dhr. A. Erhardt van RoyalHaskoningDHV.

7

Presentatie Compensatieplan bomen Meers en Maasband

Presentatie door Consortium Grensmaas.

8

Rondvraag en sluiting