Handboek raad 2018

In het (digitale) Handboek Raadsleden staat de belangrijkste informatie die raadsleden nodig hebben om te kunnen functioneren; zoals verordeningen, spelregels en een instrumentenoverzicht.

1.Reglement van Orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van de raad van de gemeente Stein.

 

2. Uitleg Instrumenten raad 

2.1 Modelformulier amendement

2.2 Modelformulier motie

2.3 Modelformulier initiatiefvoorstel

2.4 Modelformulier schriftelijke vragen

2.5 Modelformulier inlichtingen

 

3. Rekenkamercommissie

 

4. Overige verordeningen

4.1 Organisatieverordening raadsgriffie gemeente Stein 2015

4.2 Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

4.3 Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2013

4.4 Verordening op het onderzoeksrecht van de Raad gemeente Stein 2005

 

5. Raadsagenda 2018

 

6. Gedragscode Stein

6.1 Gentle Agreement Stein

 

Hulp en contact griffie gemeenteraad

Telefoon: 046-4359292

E-Mail: griffie@gemeentestein.nl

Adres: Stadhouderslaan 200, 6171KP Stein