Gezamenlijke raadscommissie P&C, Ruimte en Samenleving - 10 Juni 2020

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: M. Moes
Toelichting: \- maximaal 2 personen per fractie \- publieke tribune is gesloten \- is live te volgen


Agendapunten

1

Opening / Mededelingen

2

Vaststellen agenda

3

Spreekrecht inwoners

4

Opzet financiƫle verantwoording

Dit onderwerp is op verzoek van de auditcommissie van de raad op de agenda geplaatst ter bespreking.

5

Jaarstukken 2019

6

Rondvraag (korte, niet politieke vragen)

7

Sluiting