Raadsvergadering - 18 Augustus 2020

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: H. Oosterman
Toelichting: extra raadsvergadering


Agendapunten

1

Opening / Mededelingen

2

Vaststellen agenda

3

Spreekrecht inwoners

4

Bestuurlijke situatie gemeente Ooststellingwerf

5

Sluiting