Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van Nieuwegein is een onafhankelijk controle-instrument ten dienste van de gemeenteraad. De commissie doet onderzoek naar het gevoerde bestuur en brengt de effecten, risico’s en kansen daarvan onder de aandacht van de raad. Met de onderzoeken draagt de rekenkamercommissie ook bij aan de publieke verantwoording van de gemeente Nieuwegein. Hoe de rekenkamercommissie werkt staat beschreven in de verordening hieronder.

De Rekenkamercommissie Nieuwegein is een volledig externe commissie en heeft de volgende samenstelling:

  • Kees van Santvliet, voorzitter
  • Henk Boogaard, lid
  • Marcel Hoogwout, lid
  • Mariëlle Rölkens, secretaris/onderzoeker
  • Yvonne Mes, secretariële ondersteuning

Contact

Gemeente Nieuwegein

T.a.v. Rekenkamercommissie

Postbus 13430 AA Nieuwegein

Mailadres:

rekenkamercommissie@nieuwegein.nl

Actueel

Februari 2018 Lokale lasten in Nieuwegein:

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek afgerond naar de lokale lasten in Nieuwegein. Met de online tool, die naast het onderzoeksrapport is opgeleverd, kunnen raad, burgers en bedrijven hun lokale lasten vergelijken met het voorgaande jaar, de buurgemeenten en vergelijkbare gemeenten. Inmiddels is de online tool gevuld met de actuele gegevens over de lokale lasten in Nieuwegein en gepubliceerd op de website:

Lokale lastenmeter in Nieuwegein

 

Verschenen publicaties

Te downloaden

onderzoeksprogramma’s

jaarverslagen

Onderzoeksrapporten

overig

 

meer informatie

www.rekenkamer.nl: De website van de Algemene Rekenkamer

www.nvrr.nl: De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies