Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van Nieuwegein is een onafhankelijk controle-instrument ten dienste van de gemeenteraad. De commissie doet onderzoek naar het gevoerde bestuur en brengt de effecten, risico’s en kansen daarvan onder de aandacht van de raad. Met de onderzoeken draagt de rekenkamercommissie ook bij aan de publieke verantwoording van de gemeente Nieuwegein. Hoe de rekenkamercommissie werkt staat beschreven in de verordening hieronder.

De Rekenkamercommissie Nieuwegein is een volledig externe commissie en heeft met ingang van januari 2018 twee nieuwe leden. De huidige samenstelling van de rekenkamercommissie is:

  • Marcel Hoogwout, voorzitter
  • Angelique Hubens, lid
  • Marcel van den Heuvel, lid
  • Mariëlle Rölkens, secretaris/onderzoeker
  • Yvonne Mes, secretariële ondersteuning

Contact

Gemeente Nieuwegein

T.a.v. Rekenkamercommissie

Postbus 13430 AA Nieuwegein

Mailadres:

rekenkamercommissie@nieuwegein.nl

Actueel

Augustus 2018 Lessen uit aanpak Galecopperdroom:

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek afgerond naar het project Galecopperzoom – Galecopperdroom. Het project heeft als pauzelandschap haar doelstellingen behaald, constateert de rekenkamercommissie. Geconcludeerd kan worden dat het initiatief navolging verdient.

Februari 2018 Lokale lasten in Nieuwegein:

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek afgerond naar de lokale lasten in Nieuwegein. Met de online tool, die naast het onderzoeksrapport is opgeleverd, kunnen raad, burgers en bedrijven hun lokale lasten vergelijken met het voorgaande jaar, de buurgemeenten en vergelijkbare gemeenten. Inmiddels is de online tool gevuld met de actuele gegevens over de lokale lasten in Nieuwegein en gepubliceerd op de website:

Lokale lastenmeter in Nieuwegein

Verschenen publicaties

Te downloaden

onderzoeksprogramma’s

jaarverslagen

jaarverslag2016rkc

jaarverslag2015rkc

jaarverslag2014rkc

jaarverslag2013rkc

Onderzoeksrapporten

overig

meer informatie

www.rekenkamer.nl: De website van de Algemene Rekenkamer

www.nvrr.nl: De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies