Auditcommissie - 18 Oktober 2018

Vergaderdatum
Locatie:
Tijd: 19:00 uur - 20:00 uur
Voorzitter:
Toelichting: Ter bespreking : voorbereiding speerpunten interimcontrole, concept normenkader etc. VOORAFGAAND AAN ABZ


Agendapunten