Auditcommissie - 6 Juni 2018

Vergaderdatum
Locatie:
Tijd: 20:00 uur - 21:30 uur
Voorzitter: I. de Vries
Toelichting: Ter bespreking: de concept jaarstukken, concept accountantsverslag, reactie van college op accountantsverslag, kadernota ; rekening gehouden met de agendering voor de raadscommissie financiƫle stukken dd 14-06-18 en ABZ dd 20-06-18
Algemene documenten:


Agendapunten