Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken - 27 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Gildenborchzaal 4.01
Tijd: 20:00 uur - 21:55 uur
Voorzitter: T.A.C. Verhoeve
Toelichting: * meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 14 030), via griffie@nieuwegein.nl en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie.


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie meesprekers*

2

Voortgang Strategische Agenda

3

Regionale Ontwikkelingen

4

Rondvraag

5

Sluiting