Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken - 7 December 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: M.A.J. Snoeren
Toelichting: VOORLOPIGE AGENDA GECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING ABZ/ROM * Meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 6071293 of 6071268) en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie.


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie meesprekers*

2

Dienstverleningsconcept en voorontwerp Atrium

2.a

Technische toelichting

2.b

Behandelronde

3

Sluiting