Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu - 7 December 2017

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal 3.01
Tijd: 19:00 uur - 21:15 uur
Voorzitter: H.J. Troost
Toelichting: VOORLOPIGE AGENDA GECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING ABZ/ROM * Meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 6071293 of 6071268) en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie.


Agendapunten

1

Opening, vaststelling agenda en inventarisatie meesprekers*

2

Dienstverleningsconcpet en voorontwerp Atium

2.a

Technische toelichting

2.b

Behandelronde

3

Sluiting