Inforonde Ruimte en Economie - 29 November 2017

Vergaderdatum
Locatie: Huissen, vergaderzaal 1
Tijd: 19:30 uur - 22:00 uur
Voorzitter: Hubers, N.T.P.


Agendapunten

1

Tafeltjesmarkt (19.30 - 20.00)

1.a

Bestemmingsplan hoek Karstraat - De Houtakker Bemmel

1.b

Bestemmingsplan veegplan Houtakker

1.c

Bestemmingsplan Zahnstraat 34 Angeren (komt niet aan de orde in de Inforonde, aangezien hierover geen vragen zijn)

1.d

Verkeersmaatregelen Dijkwegen

2

Opening van het plenaire gedeelte en eventuele mededelingen

3

Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte

4

Insprekers bestemmingsplannen (20.00 - 20.30)

4.a

Bestemmingsplan Houtakker II, noordrand - Bemmel

Ingesproken is door dhr. F. Klomp (op persoonlijke titel) en dhr. T. Berns (Lingewaard Natuurlijk)

4.b

Bestemmingsplan uitvaartcentrum Karstraat gemeente Lingewaard

Ingesproken is door mw. H.M.E.M. van den Berg (mede namens dhr. H.A.E. van den Berg)

5

Kaderstellende evenementennota (20.30 - 21.15)

6

Vaststellen Regionaal Programma Werklocaties (21.15 - 22.00)

7

Strategische grondaankoop (Besloten gedeelte i.v.m. opgelegde geheimouding door college) (22.00 - 22.30)

De bijbehorende stukken zijn alleen te raadplegen door de raads- en PA-leden. Zij moeten hiervoor inloggen op www.ibabs.eu met gebruikmaking van hun inlognaam en wachtwoord.
Het geluidsbestand is beschikbaar bij de raadsgriffie, vanwege de o.pgelegde geheimhouding m.b.t. dit onderwerp

8

Sluiting