Inforaad - 8 December 2016

Vergaderdatum
Locatie: Huissen, vergaderzaal 1
Tijd: 20:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter: Schuurmans-Wijdeven, M.H.F.


Agendapunten

1

Opening en eventuele mededelingen

2

Nieuw RvO en nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad

3

Sluiting