Inforonde Bestuur en Samenleving - 30 November 2017

Vergaderdatum
Locatie: Huissen, De Valom
Tijd: 19:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter: Houting, F.H. den
Toelichting: In afwijking van eerdere publicaties:
DE VERGADERLOCATIE IS GEWIJZIGD IN "DE VALOM"
en
HET AANVANGSTIJDTIP IS GEWIJZIGD IN 19.00 UUR


Agendapunten

1

Tafeltjesmarkt (19.00 - 19.30)

1.a

Belastingverordeningen 2018

1.b

Funding Kredietbank Nederland

2

Opening plenaire gedeelte en eventuele mededelingen

3

Vaststelling van de agenda van het plenaire gedeelte

4

Handhavingsbeleid (19.30 - 20.00)

5

Transitie SW - Zienswijze overdracht bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf naar Scalabor (20.00 - 20.30)

6

Windvisie (20.45-22.45)

De volgende insprekers hebben ingesproken over dit onderwerp:
- dhr. Kloet namens Caprice (zie ook inspreekpresentatie bij de vergaderstukken)
- dhr. Bakker namens de Stichting Gigawiek en belanghebbenden (zie ook presentatie bij de vergaderstukken)
- dhr. Berendts namens Windpark A15-Lingewaard
- dhr. Van Herwijnen

7

Sluiting