Raadsvergadering - 4 April 2019

Vergaderdatum
Locatie: Huissen, De Valom
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: Schuurmans-Wijdeven, M.H.F.


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vragenronde (maximaal één vraag per fractie)

3

Vaststelling agenda

4

Besluitenlijst van de raadsvergadering d.d.

5

Lijst van ingekomen stukken

10

Sluiting