Regionale Raadscommissie Noordkop - 8 Maart 2018

Vergaderdatum
Locatie: Gemeentehuis Schagen
Tijd: 17:00 uur - 21:00 uur
Voorzitter: Burgemeester M van Kampen


Agendapunten

1

Opening en mededelingen voorzitter

2

Spreekrecht burgers

3

Vaststelling concept-besluitenlijst (inclusief toezeggingenlijst ) en het beknopt concept-verslag van de vergadering van 19 oktober 2017.

4

Vaststelling Agenda

5

Voorstel tot het vaststellen an het adviesvoorstel "Evaluatie Slim Samenwerken in de Kop"

6

Voorstel wensen en bedenkingen naar aanleiding van verzoek GGD Hollands Noorden tot oprichting van cooperatie.

7

Presentatie Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder

8

Sluiting