Presidium - 11 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur - 21:30 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn


Agendapunten

Concept besluitenlijst presidium