Raad - 17 April 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening

2

Beëdiging D. Sybenga-Van den Outenaar

3

Mededelingen voorzitter

4

Vaststellen agenda

5

Inspreken burgers

6

Burgerinitiatief Stichting Dorpshuis Slootdorp

7

Vaststellen agenda

8

Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

9

Vaststellen lijst ingekomen stukken

10

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2018

11

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2018

12

Oprichting coöperatie GGD

13

Bestemmingsplan Leekerweg 6 en 23 Barsingerhorn

14

Bestemmingsplan Middenweg 3 Anna Paulowna

15

Bestemmingsplan Middenweg 15a Anna Paulowna

16

Personele bezetting commissies en voorzitterschappen van de raad

17

Burgerinitiatief Stichting Dorpshuis Slootdorp

18

Sluiting