Raad - 25 Januari 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening

2

Installatie nieuw raadslid

3

Mededelingen voorzitter

4

Vaststellen agenda

5

Inspreken burgers

6

Vaststellen agenda

7

Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

8

Vaststellen lijst ingekomen stukken

9

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2017

10

Experiment centraal stemmen tellen

11

Sluiting

12

M 2018 01 LADA PvdA Statiegeld

13

M 2018 02 GL CU PvdA PHK Kinderpardon

14

M 2018 03 PHK Kleine kernen

15

M 2018 04 CU Dok Luyt