West Betuwe WG Middelen - 22 Oktober 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal gemeentehuis Lingewaal te Asperen
Tijd: 20:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter: G. van de Water
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vaststellen agenda raadswerkgroep Middelen 22-10-2018

3

Vaststellen verslag en afsprakenlijst raadswerkgroep Middelen 14-05-2018

4

Belastingverordeningen en beleidsregels

Het ambtelijke conceptvoorstel is bijgevoegd. De (45) bijlagen daarbij kunt u downloaden via de volgende link: https://roblievaart.stackstorage.com/s/GOcAT7GD1NiBnCQ. Het voorstel c.a. is tevens geagendeerd voor de Stuurgroep West Betuwe van 23 oktober 2018.

5

Financiële verordening gemeente West Betuwe 2019

De verordening is bijgevoegd. Tevens treft u een toelichting op de verordening aan

6

Rondvraag

7

Sluiting