West Betuwe WG Beleid en Regelgeving - 29 Oktober 2018

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer 1
Tijd: 20:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter:
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Vaststellen agenda 29-10-2018

3

Vaststellen afsprakenlijst 03-09-2018

4

Raadsvoorstel Verordeningen gemeenteraad West Betuwe 2019

5

Memo Verbonden Partijen

6

Rondvraag

7

Sluiting