West Betuwe WG Bestuur en Organisatie - 1 Oktober 2018

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer 3
Tijd: 20:00 uur - 22:00 uur
Voorzitter: J.P. van den Broek
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening en mededelingen
2

Vaststellen afsprakenlijsten van de bijeenkomsten 02-07-2018 en 11-09-2018

3

Presentatie “laatste afwegingen vergaderstructuur West Betuwe”

door Arthur van den Brink (beoogd griffier West Betuwe)
in de presentatie is ook inbegrepen:
- concept-introductie-/inwerk-/kennismakingsprogramma nieuwe raad
- concept-jaarvergaderschema
Omdat deze 2 documenten verhelderend kunnen werken om de vergaderstructuur te doorgronden en er samenhang mee hebben. (Deze doccumenten worden ter vergadering uitgedeeld, evenals hand-outs van de presentatie)
Uiteraard is het aan de raadswerkgroep om haar definitieve gedachten over de West Betuwe vergaderstructuur mee te geven.

4

Rondvraag

5

Sluiting