Bloesem- en oogstrapportage / Begrotingsraad - 17 Mei 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur - uur
Voorzitter:


Agendapunten

1

Presentatie van de resultaten van de jaarrekening 2017 door Wethouder R. Van Meygaarden

2

Bloesemrapportage 2018

3

IN Stand van zaken implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming