Commissie Bestuur en Middelen - 11 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. de Geus
Algemene documenten:


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht burgers

3

Vaststellen agenda 4 september 2018

4

Vaststellen verslag en actielijst 5 juni 2018

5

Raadsvoorstellen

6

Informatienota's

7

Rondvraag

8

Sluiting