Commissie Samenleving - 4 December 2018

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer 3
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Dhr. F. Broedelet


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht burgers

3

Vaststellen agenda

4

Vastellen verslag

5

Raadsvoorstellen

6

Informatie nota's

7

Rondvraag

8

Sluiting