Commissie Samenleving - 4 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer 3
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Dhr. F. Broedelet


Agendapunten

1

Opening en mededelingen

2

Spreekrecht burgers

3

Vastellen agenda

4

Vaststellen verslag

5

Raadsvoorstellen

6

Informatie nota's

7

Rondvraag

8

Sluiting