Gemeenteraad - 25 September 2018

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur - 22:30 uur
Voorzitter: Mw. M.W.M. de Vries


Agendapunten

1

Opening

2

Vaststellen raadsagenda

3

Vaststellen notulen van

4

Ingekomen stukken en mededelingen

5

HAMERSTUKKEN

6

BESPREEKSTUKKEN

7

Rondvraag

8

Sluiting