Commissie Samenleving

Iedere eerste dinsdag van de maand bespreekt de commissie Samenleving onderwerpen op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs, sociale zaken, sport, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), cultuur, volksgezondheid, recreatie en toerisme. De commissievergadering is bedoeld om tot oordeelsvorming te komen.

Commissieleden:

De heer A.F. Broedelet (voorzitter)

Mevrouw H.M. Markenhof-de Jong

De heer G.J. Bulsink

De heer E.W.B. Loeff

De heer J.J.M. Rietbergen

Mevrouw H. Boer Rookhuiszen-de Joode

De heer M.F. van der Hulst

Mevrouw J.C. Koch