Commissie Grondgebied

Iedere eerste dinsdag van de maand bespreekt de commissie Grondgebied onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, waterbeheer, monumentenbeleid, beheer openbare ruimte, bouwen, en milieu. De commissievergadering is bedoeld om tot oordeelsvorming te komen.

Commissieleden:

De heer J.S. van den Brink (voorzitter)

Mevrouw K. de Heus

De heer G.A. Kievit

Mevrouw H.G. van Leeuwen-van Ewijk

De heer L.E. van Erkom-Mos

Mevrouw A.M.R. Karsemeijer

De heer H.J.B.A. van Heusden

De heer J.F.M. van den Tweel