Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 11 Mei 2017

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 19:30 uur - 22:15 uur
Voorzitter: M.P.M. Oudenhoven
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening van de vergadering en definitieve vaststelling van de agenda

2

Voorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2017

(RIS 2017-R-60) Portefeuillehouder K.W.T. van Soest

2.a

Beeldvormende behandeling

2.b

Oordeelsvormende behandeling

3

Voorstel betreffende het verzoek van BSV Olympia '18 om een uitkering ineens in plaats van een verhoging van de jaarlijkse instandhoudingsbijdrage

(RIS 2017-R-61) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

3.a

Beeldvormende behandeling

3.b

Oordeelsvormende behandeling

4

Nieuwsbrief Sociaal Domein 4e kwartaal 2016 gemeente Boxmeer (kwartaalrapportage transities Sociaal Domein)

(RIS 2017-R-59) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

4.a

Beeldvormende behandeling

5

Voorstel tot beschikbaarstelling van een extra budget van € 200.000,- voor herstel van vorstschade aan de wegen

(RIS 2017-R-63) Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

5.a

Beeldvormende behandeling

5.b

Oordeelsvormende behandeling

6

Voorstel tot vaststelling van de Grondnota 2017 gemeente Boxmeer, bijstelling van raamkredieten en vaststelling van grondprijzen

Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

6.a

Beeldvormende behandeling

6.b

Oordeelsvormende behandeling

7

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 211.074,- ten behoeve van het (Herijking) Uitvoeringsprogramma Toerisme 2017 (versie 3)

(RIS 2017-R-68) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

7.a

Beeldvormende behandeling

7.b

Oordeelsvormende behandeling

8

Memo inzake Nautisch Centrum Boxmeer aan de Veerstraat 42 te Boxmeer (voormalige betoncentrale)

(RIS 2017-R-62) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

8.a

Beeldvormende behandeling (deel 2)

9

Sluiting van de vergadering