Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 31 Januari 2018

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: P.F. van der Zande


Agendapunten

1

Opening van de vergadering en definitieve vaststelling van de agenda

2

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Begrip Horeca

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 8 januari 2018; aanvullende stukken worden nog bijgeplaatst en uiterlijk 24 januari 2017 gecompleteerd. (2017-R-143) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

2.a

Beeldvormende behandeling

2.b

Oordeelsvormende behandeling

3

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Provincialeweg 19-21 Beugen

(RIS 2017-R-132) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

3.a

Beeldvormende behandeling

3.b

Oordeelsvormende behandeling

4

Voorstel tot verstrekking van een aanvullend krediet van € 535.000,- ten behoeve van ontwikkelingslocatie Bakelgeert Boxmeer

(RIS 2017-R-133) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

4.a

Beeldvormende behandeling

4.b

Oordeelsvormende behandeling

5

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 510.000,- ten behoeve van het in exploitatie nemen van de ontwikkelingslocatie Achter de Molen fase III te Rijkevoort

(RIS 2017-R-134) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

5.a

Beeldvormende behandeling

5.b

Oordeelsvormende behandeling

6

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 125.000,- voor de aankoop van het appartementsrecht van Kerkplein 4 (bedrijfsruimte in MFC Kruispunt Beugen) van de Stichting Mooiland

(RIS 2017-R-144) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

6.a

Beeldvormende behandeling

6.b

Oordeelsvormende behandeling

7

Sluiting van de vergadering