Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 16 Maart 2017

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 19:30 uur - uur
Voorzitter: A.C.P. van Esch-Roenhorst
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening van de vergadering en definitieve vaststelling van de agenda

2

Bespreking van de kaderbrieven van de diverse gemeenschappelijke regelingen en de reacties van het college dienaangaande (deel 2)

2.a

Voorjaarsnota 2018 van de GGD Hart voor Brabant en memo college betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-R-42) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

2.b

Kadernota 2018 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en memo college betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-R-38) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

2.c

Kadernota 2018 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant en memo college betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-R-44) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

2.d

Beleidsplan 2017-2020 van het Regionaal Bureau Leerplicht en en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) en memo college betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-R-55) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

2.e

Beleidskader 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en memo college betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-R-53) Portefeuillehouder K.W.T. van Soest

2.f

Kadernota 2018 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf en memo college d.d. 7 februari 2017 betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-R-43) Portefeuillehouder K.W.T. van Soest

2.g

Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant (AgriFood Capital) en voorstel college d.d. 24 januari 2017 dienaangaande

2.h

Kadernota 2018 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en memo college betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-R-41) Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

2.i

Kaderbrief 2018 RAV Brabant Midden-West-Noord

(RIS 2017-R-48) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

3

Voorstel tot vaststelling van het Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020

(RIS 2017-R-40) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

3.a

Beeldvormende behandeling

3.b

Oordeelsvormende behandeling

4

Memo college inzake Concept Nota evenementenbeleid

(RIS 2017-R-56) Portefeuillehouder K.W.T. van Soest

4.a

Beeldvormende behandeling

5

Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Gemeente Boxmeer en beschikbaarstelling van een krediet van € 163.125,- voor het vervangen van 175 SOX-armaturen en het aanbrengen van verlichting langs het fietspad Overloon-Vierlingsbeek

(RIS 2017-R-39) Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

5.a

Beeldvormende behandeling

5.b

Oordeelsvormende behandeling

6

Sluiting van de vergadering