Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 29 Juni 2017

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: P.F. van der Zande
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening van de vergadering en definitieve vaststelling van de agenda

2

Voorstel tot besluitvorming over het definitieve plan van de vestiging van MFA Knillus in de kerk in Vortum-Mullem en het verzoek van de werkgroep MFA Knillus tot votering en beschikbaar stellen van de gemeentelijke bijdrage ad. € 350.000, -

(RIS 2017-R-75) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

2.a

Beeldvormende behandeling

2.b

Oordeelsvormende behandeling

3

Voorstel tot kennisnemen van het plan van aanpak transformatie jeugdhulp en beschikbaarstelling van extra budgetten voor de regio Noordoost-Brabant van € 476.638,- in 2017 en € 385.566,- in 2018 en voor de centrumgemeente Cuijk van jaarlijks € 64.000,- voor 2017 en 2018

(RIS 2017-R-77) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

3.a

Beeldvormende behandeling

3.b

Oordeelsvormende behandeling

4

Voorstel betreffende gunning concessie exploitatie De Weijer

(RIS 2017-R-90) Portefeuillehouder W.A.G.M. Hendriks-van Haren

4.a

Beeldvormende behandeling

4.b

Oordeelsvormende behandeling

5

Voorstel tot vaststelling van het verslag archiefbeheer 2016 gemeente Boxmeer

5.a

Beeldvormende behandeling

5.b

Oordeelsvormende behandeling

6

Voorstel tot vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei en akkoord gaan met de biosfeernominatie Maasheggen van het UNESCO MAB programma

(RIS 2017-R-76) Portefeuillehouder M.W.G. Verstraaten

6.a

Beeldvormende behandeling

6.b

Oordeelsvormende behandeling

7

Voorstel tot instemming met het in procedure brengen van een paraplu-bestemmingsplan waarmee de begripsbepaling Horeca gewijzigd wordt

(RIS 2017-R-82) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

7.a

Beeldvormende behandeling

7.b

Oordeelsvormende behandeling

8

Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woon-zorgcomplex op de hoek van de Venrayseweg en het 14-Oktoberplein te Overloon

(RIS 2017-R-80) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

8.a

Beeldvormende behandeling

8.b

Oordeelsvormende behandeling

9

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hollesteeg De Hulst Boxmeer en aanpassing (vijfde wijziging) van de Welstandsnota 2014

(RIS 2017-R-78) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

9.a

Beeldvormende behandeling

9.b

Oordeelsvormende behandeling

10

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bakelgeertstraat Oranjestraat Boxmeer

(RIS 2017-R-79) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

10.a

Beeldvormende behandeling

10.b

Oordeelsvormende behandeling

11

Sluiting van de vergadering