Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 27 Juni 2018

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: M.P.M. Oudenhoven


Agendapunten

1

Opening van de vergadering en definitieve vaststelling van de agenda

2

Procedure college in aanpak project intensivering toezicht veehouderijen (o.v.v. H. Welbers)

(RIS 2018-M-281) Portefeuillehouder

2.a

Beeldvormende behandeling

3

Procedure college in aanpak stankoverlast kom Sambeek en Luneven (o.v.v. H. Welbers)

(RIS 2018-V-118) Portefeuillehouder

3.a

Beeldvormende behandeling

4

Procedure college in aanpak criteria toekenning jaarpacht gronden (o.v.v. H. Welbers)

(RIS 2018-V-125) Portefeuillehouder

4.a

Beeldvormende behandeling

5

Nieuwsbrief Sociaal Domein 1e kwartaal 2018 gemeente Boxmeer

(RIS 2018-I-593) Portefeuillehouder

5.a

Beeldvormende behandeling

6

Voorstel tot vaststelling van de Verordening Blijverslening gemeente Boxmeer 2018

(RIS 2018-R-199) Portefeuillehouder

6.a

Beeldvormende behandeling

6.b

Oordeelsvormende behandeling

7

Evaluatie Mantelzorgbeleid Land van Cuijk

(RIS 2018-M-329) Portefeuillehouder

7.a

Beeldvormende behandeling

7.b

Oordeelsvormende behandeling

8

Memo betreffende Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) verklaring college

(RIS 2018-M-343) Portefeuillehouder

8.a

Beeldvormende behandeling

8.b

Oordeelsvormende behandeling

9

Jaarplan en begroting 2019 van de Regio Noordoost Brabant (AgriFood Capital)

(RIS 2018-R-201) Portefeuillehouder

9.a

Beeldvormende behandeling

9.b

Oordeelsvormende behandeling

10

Begroting 2019 en jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel college d.d. 15 mei 2018 dienaangaande

(RIS 2018-R-191) Portefeuillehouder

10.a

Beeldvormende behandeling

10.b

Oordeelsvormende behandeling

11

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf en voorstel college d.d. 15 mei 2018 dienaangaande

(RIS 2018-R-187) Portefeuillehouder

11.a

Beeldvormende behandeling

11.b

Oordeelsvormende behandeling

12

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) en voorstel college d.d. 22 mei 2018 dienaangaande

(RIS 2018-R-190) Portefeuillehouder

12.a

Beeldvormende behandeling

12.b

Oordeelsvormende behandeling

13

Sluiting van de vergadering