Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 14 Maart 2017

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 19:30 uur - uur
Voorzitter: P.F. van der Zande
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening van de vergadering en definitieve vaststelling van de agenda

2

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Vortum-Mullem

(RIS 2017-R-47) Plv. portefeuillehouder K.W.T. van Soest

2.a

Beeldvormende behandeling

(RIS 2017-R-46) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

2.b

Oordeelsvormende behandeling

3

Voorstel tot kennisneming van de uitkomst van de dialoog van het urgentieteam met betrekking tot Sassekamp 10 Rijkevoort en beschikbaarstelling van een krediet van € 70.318,05 hiervoor en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Reconstructie buitengebied

(RIS 2017-R-45) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

3.a

Beeldvormende behandeling

3.b

Oordeelsvormende behandeling

4

Bespreking van de kaderbrieven van de diverse gemeenschappelijke regelingen en de reacties van het college dienaangaande (deel 1)

(RIS 2017-R-35) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

4.a

Kadernota 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en memo college 7 maart 2017 betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-R-46) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

4.b

Beleidsvoornemens en financiële analyse 2018 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA)

5

Voorstel tot vaststelling van de nota verruimd VAB-beleid

(RIS 2017-R-50) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

5.a

Beeldvormende behandeling

5.b

Oordeelsvormende behandeling

6

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Siberië 3 te Overloon

(RIS 2017-R-51) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

6.a

Beeldvormende behandeling

6.b

Oordeelsvormende behandeling

7

Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het verzoek tot wijzigen van de bestemming van Provincialeweg 19-21 te Beugen door middel van het starten van de bestemmingsplanprocedure

(RIS 2017-R-52) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

7.a

Beeldvormende behandeling

7.b

Oordeelsvormende behandeling

8

Memo inzake wijzigen bestemming percelen Hogehoek 15 en 15a te Oeffelt

(RIS 2016-R-54) Portefeuillehouder P.I.M.H. Stevens

8.a

Beeldvormende behandeling

9

Sluiting van de vergadering