Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 11 Oktober 2018

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 20:00 uur - 23:00 uur
Voorzitter: P.F. van der Zande
Toelichting: Let op: deze extra commissievergadering vangt (afwijkend) aan om 20.00 uur.
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening en definitieve vaststelling van de agenda

2

Ontwerp herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Brabant Noord inclusief BCA en voorstel college d.d. 2 oktober 2018 dienaangaande

3

Voorstel tot instemming met de ambities en doelen voor de komende vier jaren die verwoord zijn in het ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022

4

Sluiting van de vergadering