Startpagina raadsinformatie

Commissievergadering - 28 Juni 2017

Vergaderdatum
Locatie: Commissiekamer
Tijd: 19:30 uur - 23:00 uur
Voorzitter: A.C.P. van Esch-Roenhorst
Video verslag: Link naar video


Agendapunten

1

Opening van de vergadering en definitieve vaststelling van de agenda

2

Jaarplan en begroting 2018 en jaarrekening 2016 Regio Noordoost Brabant (AgriFood Capital)

(RIS 2017-I-279) Portefeuillehouder K.W.T. van Soest

2.a

Beeldvormende behandeling

2.b

Oordeelsvormende behandeling

3

Begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en voorstel college d.d. 30 mei 2017 betreffende reactie dienaangaande

(RIS 2017-I-249 en 2017-R-88) Portefeuillehouders K.W.T. van Soest

3.a

Beeldvormende behandeling

3.b

Oordeelsvormende behandeling

4

Begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) en memo's college d.d. 23 mei 2014. Begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en de Bestuurs Commissie Afvalinzameling (BCA) en memo’s college d.d. 23 en 30 mei 2017 betreffende reactie dienaangaande

RIS 2017-I-252 en 2017-M-147 / 2017-M-148) Portefeuillehouders P.I.M.H. Stevens

4.a

Beeldvormende behandeling

4.b

Oordeelsvormende behandeling

5

Voorstel tot aanpassing (eerste wijziging) van de Grondnota 2017 Gemeente Boxmeer (vaststelling actualisatie grondexploitatie Sterckwijck)

(RIS 2017-R-89) Portefeuillehouders P.I.M.H. Stevens

5.a

Beeldvormende behandeling

5.b

Oordeelsvormende behandeling

6

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016 gemeente Boxmeer

(RIS 2017-R-85) Portefeuillehouders diversen

6.a

Beeldvormende behandeling

6.b

Oordeelsvormende behandeling

7

Voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 gemeente Boxmeer

(RIS 2017-R-86) Portefeuillehouders diversen

7.a

Beeldvormende behandeling

7.b

Oordeelsvormende behandeling

8

Voorstel tot instemming met de 1e Algemene begrotingsbijstelling (Bestuursrapportage) 2017 gemeente Boxmeer

(RIS 2017-R-83) Portefeuillehouders diversen

8.a

Beeldvormende behandeling

8.b

Oordeelsvormende behandeling

9

Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2017 Gemeente Boxmeer

(RIS 2017-R-84) Portefeuillehouders diversen

9.a

Beeldvormende behandeling

9.b

Oordeelsvormende behandeling

10

Sluiting van de vergadering