Startpagina raadsinformatie

Raadsvergadering - 28 Oktober 2019

Vergaderdatum
Locatie: Raadzaal
Tijd: 19:30 uur - 22:30 uur
Voorzitter: K.W.T. van Soest


Agendapunten

1

Opening van de vergadering

2

Definitieve vaststelling van de agenda en trekking naam voor eventuele stemmingen

3

Spreekrecht

4

Verslagen, overzicht financiële consequenties en mededelingen

4.a

Vaststelling van de verslagen van de op 26 september en 7 oktober 2019 gehouden openbare vergaderingen van de gemeenteraad

4.b

Kennis nemen van het overzicht van de financiële consequenties van het voor deze raadsvergadering geagendeerde onderwerp

4.c

Mededelingen over actuele zaken

5

Bespreekstuk

5.a

Voorstel tot vaststelling van het herindelingsontwerp en het procesplan kernendemocratie voor de samenvoeging van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

6

Sluiting van de vergadering